Aanvraag subsidie klimaatactie

Voorwaarden

  • De activiteit gaat door in Mechelen.
  • De activiteit heeft betrekking op het klimaat.
  • Alle communicatie vermeldt het logo Mechelen klimaatneutraal.

Op voorhand?

Kleine subsidie: Dien je aanvraag ten vroegste zes maanden of ten laatste zes weken vóór de start van de activiteit in. Je kan deze subsidie het hele jaar door aanvragen.
Grote subsidie: Dien je aanvraag in voor 31 maart of 30 september.  

Hoeveel subsidie?

Kleine subsidie: Per activiteit kan je maximum €500 aanvragen. De subsidie wordt verleend zolang de kredieten niet zijn uitgeput.

Grote subsidie: Per activiteit kan je maximum €5000 aanvragen. De subsidie wordt verleend zolang de kredieten niet zijn uitgeput. 

 

Administratieve gegevens

Feitelijke vereniging

Inhoudelijke omschrijving kleine subsidie

Inhoudelijke omschrijving grote subsidie

Budget

Wat is de subsidie klimaatactie

Stad Mechelen wil een groter draagvlak creëren voor het klimaat. Daarom is er een subsidie voor Mechelse verenigingen, NGO's, scholen, ... die een activiteit organiseren rond thema's die betrekking hebben op klimaatneutraliteit

Dit is een aanvraag voor *
Dit project ontving in het verleden al ondersteuning van Mechelen klimaatneutraal

Naam organisatie

Aard organisatie *

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de contactpersoon

Gegevens van de rekeninghouder

Gegevens feitelijke vereniging

Persoon 1

Persoon 2

Persoon 3

Persoon 4

Welk thema past het best bij je activiteit
Zijn er andere partners betrokken?
Welk thema past het best bij je activiteit
Hoe heb je deze subsidie leren kennen?
Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief Mechelen klimaatneutraal

Wat gebeurt met mijn aanvraag? 

Kleine projecten 

Na ontvangst wordt je aanvraag beoordeeld door de medewerker Mechelen Klimaatneutraal. Ten laatste 2 weken vóór de activiteit ontvang je een mail met de beslissing van het college. Bij weigering ontvang je ook een motivatie.

 

Grote projecten 

Mechelen klimaatneutraal kijkt het formulier na. Bij onvolledigheden krijgt de projectaanvrager 5 werkdagen om het formulier aan te passen. Nadien worden de aanvragen voor beoordeling aan de jury bezorgd. Deze adviseert binnen de 20 dagen na ontvangst. Deze adviezen gaan naar het College van Burgemeester en Schepenen.

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist voor 30 juni voor projecten ingediend voor 31 maart of voor 31 december voor projecten ingediend voor 30 september.  

 

Privacy 

De gegevens die je hier invult worden enkel gebruikt voor de administratie, organisatie en rapportering van deze actie. Ze worden niet doorgegeven aan nevenorganisaties of derden. JAls je ook inschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens (naam, voornaam, emailadres) bewaard tot je je uitschrijft op de nieuwsbrief.

Meer informatie over hoe we omgaan met privacy en persoonsgegevens kan je vinden in ons privacybeleid https://www.mechelen.be/privacy-gebruiksvoorwaarden

Je hebt steeds het recht om je gegevens te verbeteren of te laten verwijderen, dit kan je doen door een mail te sturen naar klimaatneutraal@mechelen.be