beeld-voor-digitaal-webformulier-1345x285ai.jpg

Klimaatneutrale initiatieven en buurten

Administratieve gegevens

Inhoudelijke omschrijving

Budget

Wat is de subsidie voor klimaatneutrale buurten en initiatieven

De stad Mechelen wil een groter draagvlak creëren voor het klimaat. Daarom is er een subsidie voor Mechelse verenigingen, NGO's, scholen, ... die een activiteit organiseren rond thema's die betrekking hebben op klimaatneutraliteit

Gegevens van de vereniging of afdeling in Mechelen

Soort organisatie *

Gegevens van de contactpersoon

Gegevens van de rekeninghouder

Geef het *
Wanneer vindt de activiteit plaats? *
Hoe zit je activiteit in elkaar? *
Betreft het een betalende activiteit? *
Zijn er andere partners betrokken? *

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Na ontvangst wordt je aanvraag nagezien door de medewerker Mechelen Klimaatneutraal. Vervolgens wordt het voorgelegd aan het college ter goedkeuring. 

Ten laatste 2 weken vóór de activiteit ontvang je een mail met de beslissing van het college. Bij weigering ontvang je ook een motivatie.