Klimaatneutrale initiatieven en buurten

Wat is de subsidie voor klimaatneutrale buurten en initiatieven

De Stad Mechelen wil een groter draagvlak creëren voor het klimaat. Daarom is er een subsidie voor Mechelse verenigingen, NGO's, scholen, ... die een activiteit organiseren rond thema's die betrekking hebben op klimaatneutraliteit

Voorwaarden zijn dat:

  • de activiteit in Mechelen plaats vindt,
  • de Mechelse bevolking gesensibiliseerd en geïnformeerd wordt rond deze thema's,
  • op alle communicatie het logo van Stad Mechelen wordt opgenomen.

Voorbeelden: een fototentoonstelling, debat, workshop, een duurzame dag op school, een klimaatspel voor jongeren, een eigen ervaring of uitwisseling toelichten, een project of werking rond klimaat in de kijker plaatsen, ...

Wanneer vraag je het subsidiebedrag aan?

Dien de aanvraag ten vroegste zes maanden of ten laatste zes weken vóór de start van de activiteit in. Je kan deze subsidie het hele jaar door aanvragen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Per activiteit kan je maximum € 500 aanvragen. De subsidie wordt verleend zolang de kredieten niet zijn uitgeput.

Welke regelgeving is van toepassing?

Subsidiereglement klimaatneutrale buurten en initiatieven - projecten type 1

Administratieve gegevens

Inhoudelijke omschrijving

Budget

Wat is de subsidie voor klimaatneutrale buurten en initiatieven

Stad Mechelen wil een groter draagvlak creëren voor het klimaat. Daarom is er een subsidie voor Mechelse verenigingen, NGO's, scholen, ... die een activiteit organiseren rond thema's die betrekking hebben op klimaatneutraliteit

Gegevens van de vereniging of afdeling in Mechelen

Soort organisatie *

Gegevens van de contactpersoon

Gegevens van de rekeninghouder

Geef het *
Wanneer vindt de activiteit plaats? *
Hoe zit je activiteit in elkaar? *
Betreft het een betalende activiteit? *
Zijn er andere partners betrokken? *

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Na ontvangst wordt je aanvraag nagezien door de medewerker Mechelen Klimaatneutraal. Vervolgens wordt het voorgelegd aan het college ter goedkeuring. 

Ten laatste 2 weken vóór de activiteit ontvang je een mail met de beslissing van het college. Bij weigering ontvang je ook een motivatie.