Energielening+

Wie een woning of appartement erft of geschonken krijgt én die binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan in aanmerking komen voor een renteloze lening* tot 60.000 euro.

Wie komt in aanmerking?

  • Je verwerft een woning via erfenis of schenking (vanaf 2021). Het moet gaan om een verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen).
  • De verworven woning heeft een slechte energieprestatie. Voor een ééngezinswoning betekent dit een EPC-label E of F, voor een appartement is dit een EPC-label D of E.
  • Je hebt ambitie om de woning binnen de 5 jaar energiezuinig(er) te maken. Dit kan via een grondige renovatie, of via sloop en heropbouw.
  • Er is geen inkomensbegrenzing. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt of het gaat om een eerste en enige woning, of om een bijkomende woning.

Koop je een woning aan met een hypothecair krediet? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een renteloos renovatiekrediet. Informeer ernaar bij je bank!

Ben je al eigenaar van een woning, en wil je deze energiezuiniger maken? We verwachten een gelijkaardig systeem voor bestaande eigenaars vanaf 2022. Nu kan je al wel gebruik maken van een Vlaamse of Mechelse Energielening tot 15.000 euro.

Belangrijkste kenmerken

  • Consumentenkrediet (lening op afbetaling)
  • Maximumbedrag: 60.000 euro.

Het bedrag hangt af van het EPC-label dat je na de renovatie behaalt. Wie zich engageert om een ééngezinswoning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro.

  • Jaarlijks kostenpercentage (JKP): 0%
  • Terugbetalingsperiode van maximaal 20 jaar
  • Resultaatsverplichting: indien na 5 jaar het vooropgestelde EPC-label niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten.
  • Combineerbaar met een Vlaamse of Mechelse Energielening.

Hoe werkt het?

Wie vanaf 2021 een woning of appartement erft of geschonken krijgt, en geen woonkrediet afsluit bij een kredietgever (zoals je bank), kan bij Energiepunt Mechelen terecht voor een renteloze Energielening+. In tegenstelling tot het renteloos renovatiekrediet, wordt de Energielening+ van bij aanvang renteloos toegekend. Er wordt dus niet gewerkt met een rentesubsidie.

Na het ondertekenen van de kredietakte, heb je 2 jaar de tijd om het kredietbedrag op te nemen. Dit gebeurt op basis van offertes en facturen die aan Energiepunt Mechelen bezorgd worden. 

Aan de Energielening+ hangt een resultaatsverbintenis vast: na 5 jaar moet het nieuw behaalde EPC-label aangetoond worden. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap zal vijf jaar na de datum van de erfenis (datum overlijden) of schenking (datum akte) nagaan of er een nieuw energieprestatiecertificaat bestaat dat bewijst dat het beoogde energielabel is bereikt. Het is dus van belang dat de kredietnemer (op eigen kosten) reeds voorafgaand aan het bereiken van de einddatum van de vijfjarige periode de nodige stappen zet om een geactualiseerd energieprestatiecertificaat te bekomen. Een EPC- bouw (EPB-aangifte) volstaat ook als bewijsstuk van het behalen van het vooropgestelde label.

De volledige voorwaarden kan je terugvinden in het energiebesluit (titel VII, hoofdstuk 9 en hoofdstuk 15). 

Waar kan ik een Energielening+ aanvragen?

Voor de Energielening+ kan je terecht bij Energiepunt Mechelen indien de verworven woning zich op grondgebied van Mechelen bevindt. Je kan de lening zowel online als aan het loket aanvragen.

 

* Opgelet, geld lenen kost ook geld.