Energielening+

 

Wie een woning of appartement erft of geschonken krijgt én die binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan in aanmerking komen voor een renteloze lening* tot 60.000 euro. Opgelet! Vanaf 1 september 2022 zal deze vervangen worden door de Mijn VerbouwLening, aanvragen zijn mogelijk tot 31 augustus 2022.

Vraag de energielening+ aanof contacteer Energiepunt Mechelen voor info en hulp

Wie komt in aanmerking?

 • Je verwerft een woning via erfenis of schenking (vanaf 2021). Het moet gaan om een verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen).
 • De verworven woning heeft een slechte energieprestatie. Voor een ééngezinswoning betekent dit een EPC-label E of F, voor een appartement is dit een EPC-label D of E.
 • Je hebt ambitie om de woning binnen de 5 jaar energiezuinig(er) te maken. Dit kan via een grondige renovatie, of via sloop en heropbouw.
 • Er is geen inkomensbegrenzing. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt of het gaat om een eerste en enige woning, of om een bijkomende woning.

Koop je een woning aan met een hypothecair krediet? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een renteloos renovatiekrediet. Informeer ernaar bij je bank!

Ben je al eigenaar van een woning, en wil je deze energiezuiniger maken? We verwachten de Mijn VerbouwLening vanaf 1 september 2022. Nu kan je al wel gebruik maken van een Mechelse Energielening tot 15.000 euro.

Belangrijkste kenmerken

 • Consumentenkrediet (lening op afbetaling)
 • Maximumbedrag: 60.000 euro.
 • Tot 31 augustus 2022

Het bedrag hangt af van het EPC-label dat je na de renovatie behaalt. Wie zich engageert om een ééngezinswoning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro.

 • Renteloze lening onder voorbehoud van het behalen van de resultaatsverbintenis
 • Terugbetalingsperiode van maximaal 20 jaar
 • Resultaatsverplichting: indien na 5 jaar het vooropgestelde EPC-label niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten.
 • Combineerbaar met een Vlaamse of Mechelse Energielening.

Lees het volledige kredietreglement voor alle info. 

Hoe werkt het?

Wie vanaf 2021 een woning of appartement erft of geschonken krijgt, en geen woonkrediet afsluit bij een kredietgever (zoals je bank), kan tot 31 augustus bij Energiepunt Mechelen terecht voor een renteloze Energielening+. In tegenstelling tot het renteloos renovatiekrediet, wordt de Energielening+ van bij aanvang renteloos toegekend. Er wordt dus niet gewerkt met een rentesubsidie.

Na het ondertekenen van de kredietakte, heb je 2 jaar de tijd om het kredietbedrag op te nemen. Dit gebeurt op basis van offertes en facturen die aan Energiepunt Mechelen bezorgd worden. 

Aan de Energielening+ hangt een resultaatsverbintenis vast: na 5 jaar moet het nieuw behaalde EPC-label aangetoond worden. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap zal vijf jaar na de datum van de erfenis (datum overlijden) of schenking (datum akte) nagaan of er een nieuw energieprestatiecertificaat bestaat dat bewijst dat het beoogde energielabel is bereikt. Het is dus van belang dat de kredietnemer (op eigen kosten) reeds voorafgaand aan het bereiken van de einddatum van de vijfjarige periode de nodige stappen zet om een geactualiseerd energieprestatiecertificaat te bekomen. Een EPC- bouw (EPB-aangifte) volstaat ook als bewijsstuk van het behalen van het vooropgestelde label.

De volledige voorwaarden kan je terugvinden in het energiebesluit (titel VII, hoofdstuk 9 en hoofdstuk 15). 

Waar kan ik een Energielening+ aanvragen?

Voor de Energielening+ kan je terecht bij Energiepunt Mechelen indien de verworven woning zich op grondgebied van Mechelen bevindt. Je kan de lening zowel online als aan het loket aanvragen tot 31 augustus 2022.

Vraag de energielening+ aanof contacteer Energiepunt Mechelen voor info en hulp

Welke bewijsstukken heb ik nodig? 

Om een Energielening+ aan te vragen, heb je een aantal bewijsstukken nodig. Je dient ook een aantal vragen te beantwoorden met betrekking tot je lopende kredieten en kredietopeningen. Hou ook deze informatie bij de hand. Je hoeft hiervan geen bewijs toe te voegen. Wij vergelijken deze informatie met de gegevens van de Nationale Bank van België.  

Verplichte bewijsstukken

 • kopie van de identiteitskaart(en) (voor en achterzijde)
 • gedetailleerde prijsoffertes (voldoende info rond isolatiewaarden, aparte prijzen per item, ...) 
 • EPC-verslag (opgemaakt vanaf 2019)
 • bij schenking: schenkingsakte
 • bij erfenis: de aangifte van nalatenschap, of, bij gebrek daaraan, de datum van het aanslagbiljet van de erfbelasting zoals opgemaakt door de Vlaamse Belastingdienst, waaruit blijkt dat de Kredietaanvrager ingevolge een erfenis een recht van eigendom met betrekking tot de Woning heeft verworven en dit ten vroegste op 1 januari 2021
 • bewijs van inkomen van de laatste 3 maanden

Bijkomende bewijsstukken (indien van toepassing)

 • rekeninguittreksels van de laatste 3 stortingen van alimentatie- en kindergeld en huurinkomsten
 • voor nieuwbouw (sloop- en heropbouw): de startverklaring met vermelding van het E-peil
 • bewijs van eigendom van de woning
 • voor verhuurders: de huurovereenkomst

* Opgelet, geld lenen kost ook geld.