Premieaanvraag voor de plaatsing van een groendak

Waarvoor wordt de premie verleend?

De premie wordt verleend voor het aanleggen van een extensief groendak op een woning of een ander gebouw op het grondgebied van de Stad Mechelen.

De premie bedraagt maximum 31,00 euro per m² groendak dat wordt aangelegd. Een intensief groendak of daktuin komt niet in aanmerking voor de premie. Indien de kosten (inclusief BTW) voor de aanleg minder dan 31,00 euro per m² bedragen, wordt het bedrag van de premie verminderd tot de werkelijke kostprijs.

Welke regelgeving is van toepassing?

Het reglement “houdende het verlenen van een premie voor het aanleggen van groendaken” is van toepassing. 

Privacy

Meer informatie over hoe we omgaan met privacy en persoonsgegevens kan je vinden in ons privacybeleid 

Waar vind je meer informatie over groendaken?

Lees alles in deze uitgebreide technische brochure.

Persoonlijke gegevens

Gegevens over het groendak

Plaatsing van het groendak

Bij te voegen bewijsstukken

Privacy

Is de rekeninghouder dezelfde als de aanvrager van de premie? *
Bent u eigenaar van het gebouw?
Is het werfadres waarvoor je de premie aanvraagt, hetzelfde als je persoonlijk adres? *
Geef het werfadres waar het groendak geplaatst wordt
Helling groendak
Werd de draagkracht van het groendak nagekeken (= verplicht) ? *

Je komt niet in aanmerking voor de premie. 

Het groendak bestaat uit:

Voeg als bijlage documentatie en detailplan van het groendak toe. (later) 

Opbouw groendak
De overloop van het groendak zal aflopen naar: De mogelijkheden staan in volgorde van voorkeur.
Wie plaatst(e) het groendak?

Geef een gedetailleerde raming van de kostprijs.

Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van Mechelen Klimaatneutraal

De gegevens die je hier invult worden enkel gebruikt voor de administratie, organisatie en rapportering van deze actie. Ze worden niet doorgegeven aan nevenorganisaties of derden. Als je ook inschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens (naam, voornaam, e-mailadres) bewaard tot je je uitschrijft op de nieuwsbrief.

Meer informatie over hoe we omgaan met privacy en persoonsgegevens kan je vinden in ons privacybeleid.

Je hebt steeds het recht om je gegevens te verbeteren of te laten verwijderen, dit kan je doen door een mail te sturen naar klimaatneutraal@mechelen.be